Actievoorwaarden – Gratis klushulp voor medewerkers met klantcontact

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Klushulp-actie van Univé Het Groene Hart, georganiseerd door Univé Het Groene Hart, Marlotlaan 5 te Delft (hierna te noemen “Univé Het Groene Hart”).

 1. De actieperiode loopt van 1 juni 2021 t/m 11 juni 2021
 2. De klus moet uitgevoerd zijn voor 1 juli 2021
 3. De actie geeft recht op gratis deelname aan de klushulp voor één uur.
 4. Je bepaalt zelf wanneer je de klus laat uitvoeren.
 5. De klus die geboekt kan worden is klusjesman per uur. Je vindt deze eenvoudig door dit in te voeren wanneer je een klus zoekt. Dus geen loodgieter of elektricien.
 6. De klus betreft geen spoedklus
 7. De klus is exclusief materiaalkosten
 8. Gebruik bij deelname je eigen Univé e-mailadres.
 9. Deelname aan de gratis klushulp is alleen mogelijk wanneer je aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • Je hebt klantcontact
  • Je woont in het werkgebied van Univé Het Groene Hart
  • Je werkt binnen Univé binnen team:
  • Winkeladviseurs
  • Buitendienst
  • Hypotheek- en financieel adviseurs
  • Team KCC
  • Ondernemersdesk / Zakelijk
  • Schade-afdeling
  • Teamleiders van bovenstaande afdelingen
 10. Je kunt gebruik maken van deze actie door een klusjesman per uur te boeken via: https://www.unive.nl/klushulp

Artikel 2 Gebruik gegevens

 1. Om mee te doen aan de gratis klushulp actie kan gevraagd worden om persoonlijke gegevens te verstrekken.
 2. Je garandeert dat de door jouw verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
 3. Univé Het Groene Hart zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandelen.

Artikel 3 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Univé Het Groene Hart, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door Univé Het Groene Hart ter beschikking gestelde prijzen.
 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Het Groene Hart aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Univé Het Groene Hart openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Univé Het Groene Hart niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Univé Het Groene Hart in het leven roepen.
 3. Univé Het Groene Hart behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan deze actie te beëindigen, als je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Univé Het Groene Hart hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 4. Univé Het Groene Hart behoudt zich het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, onderbreken of wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 4 Diversen

 1. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, neemt Univé Het Groene Hart de beslissing die zij geraden acht.
 2. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Contact

 1. Voor vragen over deze actie kan contact worden opgenomen met de marketingafdeling van Univé Het Groene Hart via marketing@unive.nl. Na ontvangst neemt de marketingafdeling zo snel mogelijk contact met je op.